Over podotherapie

Potherapeuten zijn erkende paramedici die patiënten behandelen met voetklachten of met klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. Het is een beroep dat in ons land officieel sinds 1982 wettelijk erkend is door het ministerie van WVC. In december 1997 is de BIG-wet ingevoerd. Het beroep van podotherapeut is daarin geregeld in artikel 34. Dit betekent onder andere dat de titel 'podotherapeut' beschermd is, en alleen gebruikt mag worden door personen die afgestudeerd zijn op een opleiding voor Podotherapie; een 4-jarige HBO opleiding.

Paramedici

Paramedici zijn geregistreerd volgens de wet BIG. In deze wet wordt aangegeven wat een paramedicus wel en niet mag doen. Ook is de paramedicus verplicht om zich te registreren in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en zich iedere 5 jaar te herregistreren Herregistratie is alleen mogelijk als de paramedicus voldoende werkervaring heeft en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. Op deze manier bent u als patiënt verzekerd van de beste zorg.

Opleidingen

De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige HBO opleiding. Er zijn twee opleidingen podotherapie; in Eindhoven aan de Fontys Hogeschool en in Enschede aan de Saxion Hogeschool. Veel mensen vragen zich af wat het verschil is tussen een podotherapeut en een podoloog. Dat is een goede vraag want er is een groot verschil.